Woning V - Gistel


Studie voor de uitbreiding van een woning. Een jong gezin vroeg de uitbreiding te onderzoeken van een woning in functie van het vergroten van een kinderkamer. De woning bevindt zich een wijk met gelijke jaren '70-woningen. De randvoorwaarde die we onszelf oplegden, was om het uniforme straatbeeld zo min mogelijk te verstoren. Hieruit ontstond het idee om de uitbreiding te minimaliseren. De kinderkamer werd dubbelhoog voorgesteld. Dit kon door de kroonlijst op de zijgevel plaatselijk aan te passen en los te laten komen  van het baksteenvolume. Tussenliggend werd hiervoor spiegelglas voorzien. Hierdoor ontstaat een heel bescheiden anomalie in het gebouwde volume zonder dat de uniformiteit in de straat verstoord wordt. En voor Rens was er een dubbelhoge kamer. 

Status: niet uitgevoerd.