Esen 2.0Beperkte ingrepen in een bestaande woning. Uitdiepen van de reeds aanwezig potenties. Er wordt ingezet op perspectieven en circulatie. De bestaande buitenruimte komt in evenwicht te staan met de aangrenzende binnenruimtes. Wordt vervolgd.

status: voorstudie.