WONING H - GISTELScenario-onderzoek / schetsontwerp voor de uitbreiding en herindeling van een woning met praktijkruimte. De vraag van de bouwheer is tweeledig: Herindeling of uitbreiding van de woning in functie van een ontvangstruimte. Anderzijds de relatie van de woning met de achterliggende tuin aanpakken. Er worden in een eerste fase een drietal basisscenario's uitgeschetst. Hieruit wordt het 'voortuinscenario' als meest uitdagend beschouwd en hierop zal verder gewerkt worden. To be continued.