Visie

(interieur)architectuur ontstaat vanuit een context. Gebouwde, natuurlijke of menselijke context. Eerst moet de context worden gedefiniëerd, onderzocht, gevoeld. Analyse en reflectie zijn steeds het vertrekpunt. Daarbij kan een probleem onverwacht de oplossing aanreiken. We geloven dat elke plek, net als elke persoon, zijn eigen intrinsieke kwaliteiten heeft. Die zoeken we op en gebruiken we als uitgangspunt voor het vervolgverhaal. Elk verhaal is hierdoor een ander verhaal, elke oplossing is een andere oplossing. Concept - thinking is heel belangrijk. Op schaal. Op maat van context en gebruiker.