Marie O - Gistel


Vakantiewoning 2.0. De klant vroeg de mogelijkheid te onderzoeken om een bestaande zolder te betrekken bij de vakantiewoning. Het probleem dat zich stelde was dat de bestaande zolder onderbroken werd door een aantal schouwen en kokers die niet verplaatst konden worden. Hierdoor bleek de indeling erg moeilijk in traditionele ruimteverdeling. Dit probleem werd omgedraaid in een voordeel. Door de schoorstenen te gaan uitlichten en effectief te gaan gebruiken ontstaat er een nieuwe dynamiek die een aantal ruimtes met elkaar gaat verbinden en een doorlopende zichtas creëert. De tussenliggende ruimtes worden wisselend en polyvalent gebruikt als gaming-room, bureau, speelkamer, loungeruimte, leeshoek,... En gezien Marie O zich ook toespitst op gezinnen met kinderen wordt extra aandacht besteed aan het speelse karakter. Evengoed kan er gewerkt worden.  To be continued.